Træningstider: 

Mandag: kl. 20:00 – 22:00 i hal C (fra august 2024)
Tirsdag: kl. 19:00 – 20:30 i hal C
Torsdag: kl. 19:00 – 20:30 i hal C  

Træner(e):

Anders Larsen 2080 8177  
Jimmy Albrechtsen 2238 7803

Holdleder:

Fysioterapeut: Morten Obel Thrane Hansen