Det er en stor opgave at drive TIK-haandbold, hvor alle opgaver løses med frivillig arbejdskraft. Det er erfaringen, at man gerne vil hjælpe men helst ikke binde sig. Derfor er vigitge opgaver uddelegeret til en række udvalg. Hvor godt klubben fungerer kan i vid udstrækning måles på om bestyrelse i samarbejde med udvalgene løser de angivne opgaver. Det drejer sig om alt fra sociale arrangementer til indsamlilng af penge mv.

Du kan hjælpe klubben ved at melde dig til de forskellige udvalg og deltage aktivet i arbejdet. Typisk er arbejdsbyrden i udvalgene ikke større end de fleste sagtens kan give en hånd – vi har brug for din hjælp. Du kan stille dig selv spørgsmålet: “er jeg yder eller nyder i TIK-Håndbold”?

Trænerudvalg

Formål:
Tilrettelægge kursusaktivitet for ungdomstrænere. Besætte alle hold med trænere fra interne og eksterne kilder inden udgangen af januar i forudgående sæson.

Medlemmer:
Heidi Holm Jørgensen, ansvarlig

Vil du hjælpe til?
Det bedste grundlag for en god og velfungerende klub er en bred fordeling af arbejdsopgaverne med engagerede forældre. Vil du gerne deltage som medlem eller hjælper til dette udvalg, så kontakt ovenstående ansvarlige person. Klik på mail linket og send en mail – det er ikke svære at være med til at gøre en forskel.

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget består af et energisk team, der er i gang med at udvilke den fremtidige sponsorplatform, som skal støtte op om TIK håndbolds fremtidige ambitiner.

Skulle du have lyst til, at blive en del af dette fantastiske team er du velkommen til, at kontakte Mark på nedenstående mail eller tlf. 2065 8381

Formål:
At skabe et sponsorkoncept, der giver sponsorer lyst til, at være en del TIK håndbolds fremtidige ambitioner.

Medlemmer:
Mark Elmgreen, udvalgsformand

Maibritt Siebert

Tina Kjærbøl

Mads Clausen

Thomas Thøgersen

Kristian Hastrup LarsenMødefrekvens:
Én gang om måneden.

Socialudvalg

Formål:
Gennem sociale arrangementer at forstærke medlemmernes tilknytning til hinanden og TIK håndbold som fx. opstartsfest, julefest, velkomstbrochure, foredrag osv.

Medlemmer:
Bestyrelsen, ansvarlig

Vil du hjælpe til?
Det bedste grundlag for en god og velfungerende klub er en bred fordeling af arbejdsopgaverne med engagerede forældre. Vil du gerne deltage som medlem eller hjælper til dette udvalg, så kontakt ovenstående ansvarlige person. Klik på mail linket og send en mail – det er ikke svære at være med til at gøre en forskel.

Arrangementsudvalg

Formål:
Gøre hjemmekampe/ungdomsstævner mere festlige og tiltrække flere tilskuere/medlemmer til disse.

Medlemmer:
Mark Elmgreen, ansvarlig

Vil du hjælpe til?
Det bedste grundlag for en god og velfungerende klub er en bred fordeling af arbejdsopgaverne med engagerede forældre. Vil du gerne deltage som medlem eller hjælper til dette udvalg, så kontakt ovenstående ansvarlige person. Klik på linket og send en mail – det er ikke svære at være med til at gøre en forskel.